Marka Tescil
....

Marka Tescil


Marka;  bir ürün Ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür. Marka tescilinde amaç yasa ile belirtilen korumaya sahip olmadır.
Neler Marka olabilir?
Her türlü şekil,,harf,isim,ticaret ünvanı,işaret ve biraraya gelmiş işaretler marka tesciline konu olabilir.
 Neden Marka Tescil Yaptırmalısınız?
 Marka Tescili ile;
 -Tescil için başvurusu yapılmış bir markanın tescil edilmiş olduğu sınıfta yani sektörde (Örnek Mobilya sınıfı) aynısı veya benzeri firma veya kişilerce kullanılamaz.
 -Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescil başvurusu yapılmamış marka kanunen size ait değildir.Yasal olarak marka hak talebi ancak Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleşebilir.
 -Tse Belgesi başvurularında Marka tescil belgesi talep edilir.
 -Tr uzantılı alan adı başvurularında Marka tescil belgesi istenir.
 -Tarım Bakanlığı üretim izinlerinde Marka tescil belgesi aranır.
 -Fuar katılımlarında katılımcılardan Marka teescil belgesi aranır.
 -Ce belgesi gibi ürün belgelerinde ürünle ilişkilendirilmek üzere Marka tescil belgesi aranır.
 -Marka Tescili ile ürününüze benzer Markaların piyasaya sunulmasına engel olabilirsiniz.
 -Tescil edilen marka, tescil edilen alanda başka bir firma tarafından benzeri veya aynısı kullanılamaz.
 -Marka tescili 10 yıl boyunca korunur.
 -Tescilli Markanızı başka bir firma Ya da kişilere devir edebilir,lisans verebilir,teminat olarak kullandırabilirsiniz.
 -Ticari ünvanlar başka kurumlarda tescil edilmiş olsa bile Marka tescili yoluyla tescil edilmediği sürece koruma altında olmazlar.

Marka Tescil Yaptırmazsanız
 -Markanızı aynı sektörde başkaları tarafından tescil edilirse markanızı kullanamazsınız,ürünlerinizi veya hizmetlerinizde markanızı sunamazsınız.
 -Marka tescil sahibi kişi veya firma telebi üzerine tazminat ödeyebilir ürünlerinize gümrükte dahi olsa el konulabilir.
 
Marka Tescil Başvurusu
 Her şahıs veya firma hukuken Marka Tescil başvurusunda bulunabilir.
 Marka Tescil Başvurusu için aşağıdaki evraklar gereklidir.
 Marka Tescil Başvurusu Sahıs Adına Yapılacaksa ;
 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 -Vekaletname (Noter  Tasdiki Gerekli değildir?
 -Tc Kimlik  ve Vergi No
 -Logo Örneği (varsa)
 
Marka Tescil Başvurusu Firma Adına Yapılacaksa ;
 -Ticari faaliyet Belgesi (İlgili Ticaret veya sanayi odasından alınır
 - Vergi Levhası Fotokopisi
 - Vekaletname (Noter tasdiki gerekli değildir)
 - Logo Örneği (varsa)
 
 NOT:Evrakların hepsi fotokopi olarak alınır.
 
Marka Tescil Başvurusu Ne Kadar Zamanda Tamamlanır?
 Marka Tescil başvurusu tescil için başvurunun yapılmasından itibaren itiraz gelmemesi ve başvuruda bir eksiklik gelmemesi durumunda 9 ila 10 ay içerisinde tamamlanır.