Patent
...

Patent

Patent, sahibine tekel hakkı sağlamasının yanında teknoloji transferinin bir aracı olarak özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından büyük öneme sahiptir. Patentten doğan hakkın kapsamı 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve uygulama şeklini gösterir 551 sayılı Yönetmelik kapsamında geniş olarak açıklanmıştır. 

Başvuru sahibine geçici bir süre için sağlanan tekel hakkının yanında patent, sadece yurt içinde değil yurt dışında faaliyet gösteren rakiplerin de çalıştığı teknik alanın tespiti, uygun lisans fırsatlarının görülerek piyasada öncü olma fırsatının yakalanması gibi birçok öneme sahiptir. Ar-Ge birimi olmayan firmalar için teknolojinin transferinin yanında mevcut piyasada korumanın da elde edilmesi patent sisteminin etkin bir şekilde kullanımı ile mümkündür. 

Patent sistemi, özellikle ihracat yapan firmalar için de büyük risk teşkil etmektedir. Ürün gönderilen ülkelerde yapılmış patent başvurularının takip edilmesi kadar bu ülkelerdeki patent sistemlerinin de bilinmesi hayati önem taşımaktadır. Aksi durumda, bahsedilen ülkede patent hakkının ihlali söz konusu olabilir ve ürünün iadesinden, tazminat davasına kadar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınması söz konusu olabilir.