Kurumsal Film
..........

Kurumsal Film

Bir firma için kendini tanıtma ve ifade etmenin belki de en ekonomik yönü tanıtım filmi hazırlatmaktır. Kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda hazırlanan tanıtım filmleri cd ortamında istenen miktarda çoğaltımı ve dağıtımı yapılabilmektedir.

Tanıtım filminiz müşteriyle temasa geçebileceğiniz her ortam için uygun olmalı.Bu ortamlar fuarlar, seminerler, satış buluşmaları, prezantasyonlar, mağaza içi tanıtımlar, firmanızın web sitesi …vb gibi yerler olabilir.